interna LinkedIn-profiler

Företag och organisationer där både ledning och medarbetare har väl utformade LinkedIn-profiler sticker ut från  sina  konkurrenter, bygger förtroende,  stärker sitt professionella varumärke på marknaden och drar till sig både nya kunder och medarbetare.

Vi hjälper era chefer och medarbetare att få professionella och samstämmiga LinkedIn-profiler som stärker både deras och organisationens varumärke.

Här ser du några av de kunder vi jobbat med och resultatet av vårt arbete med att bygga samstämmiga personliga varumärken bland chefer och medarbetare.

Afa försäkring

LinkedIn intern profil AFA Försäkring

Huddinge kommun

LinkedIn intern profil Huddinge Kommun

Revisorsinspektionen

LinkedIn intern profil Revisorsinspektionen